Dış Ticaret ve Tedarik (Foreign Trade & Supply Chain Management)

Ticarete konu olan her türlü ticari malın istenilen standartlara ve maliyete uygun olarak temini ve ithalatçı yahut ihracatçı sıfatı ile ticaret'inin yapılması.